รหัสโรงเรียน :: 1125100008 รหัสเฉพาะของ ม.สุรนารี :: 81250201 ที่อยู่โรงเรียน :: เลขที่ 580 ม.17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

แฟ้มสะสมงาน >> SAVEแฟ้มสะสมงาน  คิดเกรดเฉลีย >> SAVEโปรแกรมคิดเกรดExcel   รายละเอียดการสอบ >> TOEFL | IELTS
แบบประเมินอาชีพ | ประเมินความถนัด-ด้านอาชีพ | ข้อมูลรับนักศึกษา TCAS | คะแนน TCAS รอบ 4
ผลการเรียน | PRรวม143คน | PRเฉพาะสายวิทย์99คน

 
ระบบ E-SCORE
ปฎิทินการรับสมัคร
ระบบ E-SCORE
ขอผลการทดสอบข้อสอบกลาง (7 วิชาสามัญ O-NET GAT PAT)ตรวจคะแนน >> เข้าระบบ
ชำระค่าธรรมเนียม E-SCORE
ขอผลการสอบข้อสอบกลาง ฉบับทางการ ที่มีลายเซน ผอ.สทศ และมีตรา สทศ ประทับ เพื่อนำคะแนนไปแสดง ต่อมหาลัย ในการสมัครสอบ หรือ สัมภาษณ์  ไม่มีกำหนดเวลา ปริ้นได้ทุกวัน
ข้อสอบกลาง GAT PAT
ปฎิทินการรับสมัคร
ข้อสอบกลาง ระบบ GAT PAT
เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นให้มหาวิทยาพิจารณารับเข้าศึกษา

อ่าน >>
รายละเอียดการสอบ GAT PAT


สมัครสอบ >> เข้าระบบ GAT PAT

1 - 15 ธันวาคม >>ลงทะเบียน / สมัครสอบ
8 มกราคม >> ประกาศที่นั่งสอบ
23 - 26 กุมพาพันธ์ >> สอบ GAT PAT
1 เมษายน >> ประกาศผลสอบ GAT PAT
ข้อสอบกลาง 9 วิชาสามัญ
ปฎิทินการรับสมัคร
ข้อสอบกลาง วิชาสามัญ
นำผลคะแนนไปยืนเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะระบบรับตรง

อ่าน >>
รายละเอียดการสอบ 9 วิชาสามัญ

สมัครสอบ >> เข้าระบบ 9 วิชาสามัญ
11 - 25 ธันวาคม >>ลงทะเบียน / สมัครสอบ
18 มกราคม
>> ประกาศที่นั่งสอบ
16 -17 มีนาคม >> สอบวิชาสามัญ

5 เมษายน >> ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ
ระบบข้อสอบกลาง O-NET
ปฎิทินการรับสมัคร
ระบบข้อสอบกลาง O-NET
วัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นคะแนนคัดเลือกแอดมิสชัน

อ่าน >>
รายละเอียดการสอบ O-NET


สมัครสอบ / ตรวจคะแนน >>
เข้าระบบ O-NET
ไม่ต้องสมัครสอบ สอบทุกคน
2 - 3 มีนาคม >> สอบ ONET
31 มีนาคม >> ประกาศผลสอบ ONET
เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
ปฎิทินการรับสมัคร

เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
ระบบยืนยันสิทธิ์รับตรง และโควตา

อ่าน >>
รายละเอียดระบบเคลียริ่งเฮาส์

สมัครสอบ >> เข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์

 

 
แอดมิชชั่น (Admission)
ปฎิทินการรับสมัคร

แอดมิชชั่น (Admission)
ระบบคัดเลือกเข้าศึกษา ร่วมกันรับทุกมหาวิทยาลัย รัฐ +เอกชน

อ่าน >>
รายละเอียดระบบแอดมิสชัน

สมัครสอบ >> เข้าระบบสมัครแอดมิชชัน


 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี